SINGAPORE

701
$2, President Ishak, MAS, polymer, sign. Goh Chok Tong, serial nos. 2BA 000001 to 10, 000088, 000888, 008888, 088888, 123456, 111111, 222222, 333333, 444444, 555555, 666666, 777777, 888888, 999999. (24)
US$300-400
Realised: US$440

702
$2, President Ishak, MAS, polymer, sign. Goh Chok Tong, serial nos. 2BB 000001 to 10, 000088, 000888, 008888, 088888, 123456, 111111, 222222, 333333, 444444, 555555, 666666, 777777, 888888, 999999. (24)
US$300-400
Realised: US$2,600

703
$2, President Ishak, MAS, polymer, sign. Goh Chok Tong, serial nos. 2BC 000001 to 10, 000088, 000888, 008888, 088888, 123456, 111111, 222222, 333333, 444444, 555555, 666666, 777777, 888888, 999999. (24)
US$300-400
Realised: US$460

704
$2, President Ishak, MAS, polymer, sign. Goh Chok Tong, serial nos. 2BD 000001 to 10, 000088, 000888, 008888, 088888, 123456, 111111, 222222, 333333, 444444, 555555, 666666, 777777, 888888, 999999. (24)
US$300-400
Realised: US$420

705
$2, President Ishak, MAS, polymer, sign. Goh Chok Tong, serial nos. 2BE 000001 to 10, 000088, 000888, 008888, 088888, 123456, 111111, 222222, 333333, 444444, 555555, 666666, 777777, 888888, 999999. (24)
US$300-400
Realised: US$440

706
$2, President Ishak, MAS, polymer, sign. Goh Chok Tong, serial nos. 2BF 000001 to 10, 000088, 000888, 008888, 088888, 123456, 111111, 222222, 333333, 444444, 555555, 666666, 777777, 888888, 999999. (24)
US$300-400
Realised: US$400

707
$2, President Ishak, MAS, polymer, sign. Goh Chok Tong, serial nos. 2BG 000001 to 10, 000088, 000888, 008888, 088888, 123456, 111111, 222222, 333333, 444444, 555555, 666666, 777777, 888888, 999999. (24)
US$300-400
Realised: US$400

708
$2, President Ishak, MAS, polymer, sign. Goh Chok Tong, serial nos. 2BH 000001 to 10, 000088, 000888, 008888, 088888, 123456, 111111, 222222, 333333, 444444, 555555, 666666, 777777, 888888, 999999. (24)
US$300-400
Realised: US$400

709
$2, President Ishak, MAS, polymer, sign. Goh Chok Tong, serial nos. 2BJ 000001 to 10, 000088, 000888, 008888, 088888, 123456, 111111, 222222, 333333, 444444, 555555, 666666, 777777, 888888, 999999. (24)
US$300-400
Realised: US$380

710
$2, President Ishak, MAS, polymer, sign. Goh Chok Tong, serial nos. 2BK 000001 to 10, 000088, 000888, 008888, 088888, 123456, 111111, 222222, 333333, 444444, 555555, 666666, 777777, 888888, 999999. (24)
US$300-400
Realised: US$360

711
$2, President Ishak, MAS, polymer, sign. Goh Chok Tong, serial nos. 2BL 000001 to 10, 000088, 000888, 008888, 088888, 123456, 111111, 222222, 333333, 444444, 555555, 666666, 777777, 888888, 999999. (24)
US$300-400
Realised: US$340

712
$2, President Ishak, MAS, polymer, sign. Goh Chok Tong, serial nos. 2BM 000001 to 10, 000088, 000888, 008888, 088888, 123456, 111111, 222222, 333333, 444444, 555555, 666666, 777777, 888888, 999999. (24)
US$300-400
Realised: US$320

713
$2, President Ishak, MAS, polymer, sign. Goh Chok Tong, serial nos. 2BN 000001 to 10, 000088, 000888, 008888, 088888, 123456, 111111, 222222, 333333, 444444, 555555, 666666, 777777, 888888, 999999. (24)
US$300-400
Realised: US$320

714
$2, President Ishak, MAS, polymer, sign. Goh Chok Tong, serial nos. 2BP 000001 to 10, 000088, 000888, 008888, 088888, 123456, 111111, 222222, 333333, 444444, 555555, 666666, 777777, 888888, 999999. (24)
US$300-400
Realised: US$340

715
$2, President Ishak, MAS, polymer, sign. Goh Chok Tong, serial nos. 2BQ 000001 to 10, 000088, 000888, 008888, 088888, 123456, 111111, 222222, 333333, 444444, 555555, 666666, 777777, 888888, 999999. (24)
US$300-400
Realised: US$320

716
$2, President Ishak, MAS, polymer, sign. Goh Chok Tong, serial nos. 2BR 000001 to 10, 000088, 000888, 008888, 088888, 123456, 111111, 222222, 333333, 444444, 555555, 666666, 777777, 888888, 999999. (24)
US$300-400
Realised: US$305

717
$2, President Ishak, MAS, polymer, sign. Goh Chok Tong, serial nos. 2BS 000001 to 10, 000088, 000888, 008888, 088888, 123456, 111111, 222222, 333333, 444444, 555555, 666666, 777777, 888888, 999999. (24)
US$300-400
Realised: US$310

718
$2, President Ishak, MAS, polymer, sign. Goh Chok Tong, serial nos. 2BT 000001 to 10, 000088, 000888, 008888, 088888, 123456, 111111, 222222, 333333, 444444, 555555, 666666, 777777, 888888, 999999. (24)
US$300-400
Realised: US$320

719
$2, President Ishak, MAS, polymer, sign. Goh Chok Tong, serial nos. 2BU 000001 to 10, 000088, 000888, 008888, 088888, 123456, 111111, 222222, 333333, 444444, 555555, 666666, 777777, 888888, 999999. (24)
US$300-400
Realised: US$320

720
$2, President Ishak, MAS, polymer, sign. Goh Chok Tong, serial nos. 2BV 000001 to 10, 000088, 000888, 008888, 088888, 123456, 111111, 222222, 333333, 444444, 555555, 666666, 777777, 888888, 999999. (24)
US$300-400
Realised: US$320

721
$2, President Ishak, MAS, polymer, sign. Goh Chok Tong, serial nos. 2BW 000001 to 10, 000088, 000888, 008888, 088888, 123456, 111111, 222222, 333333, 444444, 555555, 666666, 777777, 888888, 999999. (24)
US$300-400
Realised: US$320

722
$2, President Ishak, MAS, polymer, sign. Goh Chok Tong, serial nos. 2BX 000001 to 10, 000088, 000888, 008888, 088888, 123456, 111111, 222222, 333333, 444444, 555555, 666666, 777777, 888888, 999999. (24)
US$300-400
Realised: US$360

723
$2, President Ishak, MAS, polymer, sign. Goh Chok Tong, serial nos. 2BY 000001 to 10, 000088, 000888, 008888, 088888, 123456, 111111, 222222, 333333, 444444, 555555, 666666, 777777, 888888, 999999. (24)
US$300-400
Realised: US$320

724
$2, President Ishak, MAS, polymer, sign. Goh Chok Tong, serial nos. 2BZ 000001 to 10, 000088, 000888, 008888, 088888, 123456, 111111, 222222, 333333, 444444, 555555, 666666, 777777, 888888, 999999. (24)
US$300-400
Realised: US$340

725
$5, President Ishak, polymer, sign. Goh Chok Tong, serial nos. 2BA 000001 to 10, 000088, 000888, 008888, 088888, 123456, 111111, 222222, 333333, 444444, 555555, 666666, 777777, 888888, 999999. (24)
US$2,000-3,000
Realised: US$1,450

726
$5, President Ishak, polymer, sign. Goh Chok Tong, serial nos. 2BB 000001 to 10, 000088, 000888, 008888, 088888, 123456, 111111, 222222, 333333, 444444, 555555, 666666, 777777, 888888, 999999. (24)
US$2,000-3,000
Realised: US$2,900

727
$5, President Ishak, polymer, sign. Goh Chok Tong, serial nos. 2BC 000001 to 10, 000088, 000888, 008888, 088888, 123456, 111111, 222222, 333333, 444444, 555555, 666666, 777777, 888888, 999999. (24)
US$2,000-3,000
Realised: US$1,700

728
$5, President Ishak, polymer, sign. Goh Chok Tong, serial nos. 2BD 000001 to 10, 000088, 000888, 008888, 088888, 123456, 111111, 222222, 333333, 444444, 555555, 666666, 777777, 888888, 999999. (24)
US$2,000-3,000
Realised: US$1,550

729
$5, President Ishak, polymer, sign. Goh Chok Tong, serial nos. 2BE 000001 to 10, 000088, 000888, 008888, 088888, 123456, 111111, 222222, 333333, 444444, 555555, 666666, 777777, 888888, 999999. (24)
US$2,000-3,000
Realised: US$1,600

730
$10, President Ishak, polymer, sign. Goh Chok Tong, serial nos. 2BB 000001 to 10, 000088, 000888, 008888, 088888, 123456, 111111, 222222, 333333, 444444, 555555, 666666, 777777, 888888, 999999. (24)
US$600-800
Realised: US$2,800

731
$10, President Ishak, polymer, sign. Goh Chok Tong, serial nos. 2BC 000001 to 10, 000088, 000888, 008888, 088888, 123456, 111111, 222222, 333333, 444444, 555555, 666666, 777777, 888888, 999999. (24)
US$600-800
Realised: US$1,100

732
$10, President Ishak, polymer, sign. Goh Chok Tong, serial nos. 2BD 000001 to 10, 000088, 000888, 008888, 088888, 123456, 111111, 222222, 333333, 444444, 555555, 666666, 777777, 888888, 999999. (24)
US$600-800
Realised: US$980

733
$10, President Ishak, polymer, sign. Goh Chok Tong, serial nos. 2BE 000001 to 10, 000088, 000888, 008888, 088888, 123456, 111111, 222222, 333333, 444444, 555555, 666666, 777777, 888888, 999999. (24)
US$600-800
Realised: US$960

734
$10, President Ishak, polymer, sign. Goh Chok Tong, serial nos. 2EA 000001 to 10, 000088, 000888, 008888, 088888, 123456, 111111, 222222, 333333, 444444, 555555, 666666, 777777, 888888, 999999. (24)
US$600-800
Realised: US$920

735
$10, President Ishak, polymer, sign. Goh Chok Tong, serial nos. 2EB 000001 to 10, 000088, 000888, 008888, 088888, 123456, 111111, 222222, 333333, 444444, 555555, 666666, 777777, 888888, 999999. (24)
US$600-800
Realised: US$860

736
$10, President Ishak, polymer, sign. Goh Chok Tong, serial nos. 2EC 000001 to 10, 000088, 000888, 008888, 088888, 123456, 111111, 222222, 333333, 444444, 555555, 666666, 777777, 888888, 999999. (24)
US$600-800
Realised: US$820

737
$10, President Ishak, polymer, sign. Goh Chok Tong, serial nos. 2ED 000001 to 10, 000088, 000888, 008888, 088888, 123456, 111111, 222222, 333333, 444444, 555555, 666666, 777777, 888888, 999999. (24)
US$600-800
Realised: US$820

738
$10, President Ishak, polymer, sign. Goh Chok Tong, serial nos. 2EE 000001 to 10, 000088, 000888, 008888, 088888, 123456, 111111, 222222, 333333, 444444, 555555, 666666, 777777, 888888, 999999. (24)
US$600-800
Realised: US$1,800

739
$50, President Ishak, MAS, sign. Lee Hsien Loong, serial nos. 2DA 000001 to 10, 000088, 000888, 008888, 088888, 123456, 111111, 222222, 333333, 444444, 555555, 666666, 777777, 888888, 999999. 2DA 000002 light fold bottom left corner. (24)
US$1,100-1,200
Realised: US$920

740
$50, President Ishak, MAS, sign. Lee Hsien Loong, serial nos. 2DB 000001 to 10, 000088, 000888, 008888, 088888, 123456, 111111, 222222, 333333, 444444, 555555, 666666, 777777, 888888, 999999. (24)
US$1,100-1,200
Realised: US$920

741
$50, President Ishak, MAS, sign. Lee Hsien Loong, serial nos. 2DC 000001 to 10, 000088, 000888, 008888, 088888, 123456, 111111, 222222, 333333, 444444, 555555, 666666, 777777, 888888, 999999. (24)
US$1,100-1,200
Realised: US$900

742
$50, President Ishak, MAS, sign. Lee Hsien Loong, serial nos. 2DD 000001 to 10, 000088, 000888, 008888, 088888, 123456, 111111, 222222, 333333, 444444, 555555, 666666, 777777, 888888, 999999. (24)
US$1,100-1,200
Realised: US$1,500

743
$50, President Ishak, MAS, sign. Lee Hsien Loong, serial nos. 2DE 000001 to 10, 000088, 000888, 008888, 088888, 123456, 111111, 222222, 333333, 444444, 555555, 666666, 777777, 888888, 999999. (24)
US$1,100-1,200
Realised: US$900

744
$50, President Ishak, MAS, sign. Lee Hsien Loong, serial nos. 2DF 000001 to 10, 000088, 000888, 008888, 088888, 123456, 111111, 222222, 333333, 444444, 555555, 666666, 777777, 888888, 999999. (24)
US$1,100-1,200
Realised: US$900

745
$50, President Ishak, MAS, sign. Lee Hsien Loong, serial nos. 2DG 000001 to 10, 000088, 000888, 008888, 088888, 123456, 111111, 222222, 333333, 444444, 555555, 666666, 777777, 888888, 999999. 2DG 000888 single crease at right. (24)
US$1,100-1,200
Realised: US$900

746
$50, President Ishak, MAS, sign. Lee Hsien Loong, serial nos. 2DH 000001 to 10, 000088, 000888, 008888, 088888, 123456, 111111, 222222, 333333, 444444, 555555, 666666, 777777, 888888, 999999. (24)
US$1,100-1,200
Realised: US$900

747
$50, President Ishak, MAS, sign. Lee Hsien Loong, serial nos. 2DJ 000001 to 10, 000088, 000888, 008888, 088888, 123456, 111111, 222222, 333333, 444444, 555555, 666666, 777777, 888888, 999999. (24)
US$1,100-1,200
Realised: US$900

748
$50, President Ishak, MAS, sign. Lee Hsien Loong, serial nos. 2DK 000001 to 10, 000088, 000888, 008888, 088888, 123456, 111111, 222222, 333333, 444444, 555555, 666666, 777777, 888888, 999999. (24)
US$1,100-1,200
Realised: US$880

749
$50, President Ishak, MAS, sign. Lee Hsien Loong, serial nos. 2DL 000001 to 10, 000088, 000888, 008888, 088888, 123456, 111111, 222222, 333333, 444444, 555555, 666666, 777777, 888888, 999999. (24)
US$1,100-1,200
Realised: US$900

750
$50, President Ishak, MAS, sign. Lee Hsien Loong, serial nos. 2DM 000001 to 10, 000088, 000888, 008888, 088888, 123456, 111111, 222222, 333333, 444444, 555555, 666666, 777777, 888888, 999999. (24)
US$1,100-1,200
Realised: US$900

751
$50, President Ishak, BCCS, sign. Hu Tsu Tau, prefixes 0JA to 0JZ, 24 consecutive prefixes (no 0JI or 0JO issued), all serial nos. 000088. (24)
US$1,100-1,200
Realised: US$880

752
$50, President Ishak, BCCS, sign. Hu Tsu Tau, serial nos. 0EU 000088, 000888, 008888, 088888. (4)
US$180-200
Realised: -

753
$50, President Ishak, BCCS, sign. Hu Tsu Tau, serial nos. 0EV 000088, 000888, 008888, 088888. (4)
US$180-200
Realised: -

754
$50, President Ishak, MAS, sign. Lee Hsien Loong, serial nos. 2CM 000001 to 03; BCCS, sign. Hu Tsu Tau, serial nos. 1CM 000001 to 03. (6)
US$280-320
Realised: US$270

755
$50, President Ishak, MAS, sign. Lee Hsien Loong, serial no. 2CM 000004; BCCS, sign. Hu Tsu Tau, serial no. 1CM 000004. (2)
US$90-100
Realised: -

756
$50, President Ishak, MAS, sign. Lee Hsien Loong, serial no. 2CM 000005; BCCS, sign. Hu Tsu Tau, serial no. 1CM 000005. (2)
US$90-100
Realised: -

757
$50, President Ishak, MAS, sign. Lee Hsien Loong, serial no. 2CM 000006; BCCS, sign. Hu Tsu Tau, serial no. 1CM 000006. (2)
US$90-100
Realised: -

758
$50, President Ishak, MAS, sign. Lee Hsien Loong, serial no. 2CM 000007; BCCS, sign. Hu Tsu Tau, serial no. 1CM 000007. (2)
US$90-100
Realised: US$75

759
$50, President Ishak, MAS, sign. Lee Hsien Loong, serial no. 2CM 000008; BCCS, sign. Hu Tsu Tau, serial no. 1CM 000008. (2)
US$90-100
Realised: US$80

760
$50, President Ishak, MAS, sign. Lee Hsien Loong, serial no. 2CM 000009; BCCS, sign. Hu Tsu Tau, serial no. 1CM 000009. (2)
US$90-100
Realised: -

761
$50, President Ishak, MAS, sign. Lee Hsien Loong, serial no. 2CM 000010; BCCS, sign. Hu Tsu Tau, serial no. 1CM 000010. (2)
US$90-100
Realised: -

762
$50, President Ishak, MAS, sign. Lee Hsien Loong, serial no. 2CM 000088; BCCS, sign. Hu Tsu Tau, serial no. 1CM 000088. (2)
US$90-100
Realised: US$75

763
$50, President Ishak, MAS, sign. Lee Hsien Loong, serial no. 2CM 000888; BCCS, sign. Hu Tsu Tau, serial no. 1CM 000888. (2)
US$90-100
Realised: US$75

764
$50, President Ishak, MAS, sign. Lee Hsien Loong, serial no. 2CM 008888; BCCS, sign. Hu Tsu Tau, serial no. 1CM 008888. (2)
US$90-100
Realised: US$75

765
$50, President Ishak, MAS, sign. Lee Hsien Loong, serial no. 2CM 088888; BCCS, sign. Hu Tsu Tau, serial no. 1CM 088888. (2)
US$90-100
Realised: US$85

766
$50, President Ishak, MAS, sign. Lee Hsien Loong, serial no. 2CU 000088; BCCS, sign. Hu Tsu Tau, serial nos. 1CU 000088 and 0CU 000088. (3)
US$140-150
Realised: US$120

767
$50, President Ishak, MAS, sign. Lee Hsien Loong, serial no. 2CG 000002; BCCS, sign. Hu Tsu Tau, serial nos. 1CG 000002 and 0CG 000002. (3)
US$140-150
Realised: -

768
$50, President Ishak, MAS, sign. Lee Hsien Loong, serial no. 2CG 000005; BCCS, sign. Hu Tsu Tau, serial nos. 1CG 000005 and 0CG 000005. (3)
US$140-150
Realised: -

769
$50, President Ishak, MAS, sign. Lee Hsien Loong, serial no. 2KB 000001.
US$50-80
Realised: US$85

770
$50, President Ishak, MAS, sign. Lee Hsien Loong, serial no. 2KB 000002.
US$50-70
Realised: US$42

771
$50, President Ishak, MAS, sign. Lee Hsien Loong, serial no. 2KB 000003.
US$50-70
Realised: US$38

772
$50, President Ishak, MAS, sign. Lee Hsien Loong, serial no. 2KB 000004.
US$50-70
Realised: US$38

773
$50, President Ishak, MAS, sign. Lee Hsien Loong, serial no. 2KB 000005.
US$50-70
Realised: US$38

774
$50, President Ishak, MAS, sign. Lee Hsien Loong, serial no. 2KB 000006.
US$50-70
Realised: -

775
$50, President Ishak, MAS, sign. Lee Hsien Loong, serial no. 2KB 000007.
US$50-70
Realised: US$38

776
$50, President Ishak, MAS, sign. Lee Hsien Loong, serial no. 2KB 000008.
US$50-70
Realised: US$85

777
$50, President Ishak, MAS, sign. Lee Hsien Loong, serial no. 2KB 000009.
US$50-70
Realised: US$38

778
$50, President Ishak, MAS, sign. Lee Hsien Loong, serial no. 2KB 000010.
US$50-70
Realised: US$38

779
$50, President Ishak, MAS, sign. Lee Hsien Loong, serial no. 2KB 000088.
US$50-70
Realised: US$60

780
$50, President Ishak, MAS, sign. Lee Hsien Loong, serial no. 2KB 000888.
US$50-70
Realised: US$50

781
$50, President Ishak, MAS, sign. Lee Hsien Loong, serial no. 2KB 008888.
US$50-70
Realised: US$60

782
$50, President Ishak, MAS, sign. Lee Hsien Loong, serial no. 2KB 088888.
US$50-70
Realised: US$60

783
$50, President Ishak, MAS, sign. Lee Hsien Loong, serial no. 2KB 123456.
US$50-80
Realised: US$75

784
$50, President Ishak, MAS, sign. Lee Hsien Loong, serial no. 2KB 111111.
US$50-80
Realised: US$75

785
$50, President Ishak, MAS, sign. Lee Hsien Loong, serial no. 2KB 222222.
US$50-80
Realised: US$80

786
$50, President Ishak, MAS, sign. Lee Hsien Loong, serial no. 2KB 333333.
US$50-80
Realised: US$50

787
$50, President Ishak, MAS, sign. Lee Hsien Loong, serial no. 2KB 444444.
US$50-80
Realised: US$50

788
$50, President Ishak, MAS, sign. Lee Hsien Loong, serial no. 2KB 555555.
US$50-80
Realised: US$50

789
$50, President Ishak, MAS, sign. Lee Hsien Loong, serial no. 2KB 666666.
US$50-80
Realised: US$55

790
$50, President Ishak, MAS, sign. Lee Hsien Loong, serial no. 2KB 777777.
US$50-80
Realised: US$50

791
$50, President Ishak, MAS, sign. Lee Hsien Loong, serial no. 2KB 888888.
US$50-100
Realised: US$110

792
$50, President Ishak, MAS, sign. Lee Hsien Loong, serial no. 2KB 999999.
US$50-100
Realised: US$100

793
$50, President Ishak, MAS, sign. Lee Hsien Loong, serial no. 2KN 000088.
US$50-70
Realised: US$42

794
$50, President Ishak, MAS, sign. Lee Hsien Loong, serial no. 2KN 000888.
US$50-70
Realised: US$42

795
$50, President Ishak, MAS, sign. Lee Hsien Loong, serial no. 2KN 008888.
US$50-70
Realised: US$50

796
$50, President Ishak, MAS, sign. Lee Hsien Loong, serial no. 2KN 088888.
US$50-70
Realised: US$70

797
$1,000, President Ishak, BCCS, sign. Hu Tsu Tau, serial no. 0AE 000088.
US$900-1,100
Realised: -

798
$1,000, President Ishak, BCCS, sign. Hu Tsu Tau, serial no. 0AE 000888.
US$900-1,100
Realised: -

799
$1,000, President Ishak, BCCS, sign. Hu Tsu Tau, serial no. 0AE 008888.
US$900-1,100
Realised: -

800
$1,000, President Ishak, BCCS, sign. Hu Tsu Tau, serial no. 0AE 088888.
US$900-1,100
Realised: -